English version
Elena Rocca

Elena Rocca

Kort om

Spesialiserer seg på problemstillinger knyttet til ansvarlig kunnskapsbasert beslutningstaking med fokus på risiko og sikkerhet ved medisiner og ny bioteknologi, både fra et praktisk, metodisk og filosofisk perspektiv. Jobber tverrfaglig mellom vitenskapelig bevis, praksis og filosofi. Forskning inkluderer årsaksvurdering i legemiddelsikkerhet, klinisk resonnement, analyse av ekspertens uenighet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rocca, Elena; Pérez-González, Saul (2023). Evaluating the relevance of epidemiological studies for the single patient: How can evidence of mechanisms help?. Journal of Evaluation In Clinical Practice .

Anjum, Rani Lill; Chandler, Rebecca; Rocca, Elena (2022). Dispositions and Causality Assessment in Pharmacovigilance: Proposing the Dx3 Approach for Assessing Causality with Small Data Sets. Pharmaceutical Medicine . Vol. 36.

Pérez-González, Saul; Rocca, Elena (2022). Evidence of Biological Mechanisms and Health Predictions: An Insight into Clinical Reasoning. Perspectives in biology and medicine . Vol. 65.

Rocca, Elena; Grundmark, Birgitta (2021). Monitoring the Safety of Medicines and Vaccines in Times of Pandemic: Practical, Conceptual, and Ethical Challenges in Pharmacovigilance. Argumenta . Vol. 7.

Rocca, Elena; Gauffin, Oskar; Savage, Ruth; Vidlin, Sara Hedfors; Grundmark, Birgitta (2021). Remdesivir in the COVID-19 Pandemic: An Analysis of Spontaneous Reports in VigiBase During 2020. Drug Safety . Vol. 44.

Rocca, Elena; Anjum, Rani Lill (2020). Erice Call for Change: Utilising Patient Experiences to Enhance the Quality and Safety of Healthcare. Drug Safety . Vol. 43.
https://hdl.handle.net/11250/2735004

Rocca, Elena (2020). Probability for the Clinical Encounter. Anjum, Rani Lill; Copeland, Samantha Marie; Rocca, Elena (Red.). Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient. A CauseHealth Resource for Healthcare Professionals and the Clinical Encounter. Chapter 3. s. 37-54. Springer Nature.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Andersen, Fredrik; Rocca, Elena (2020). Underdetermination and evidence-based policy. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences . Vol. 84.
https://hdl.handle.net/11250/2737150

Rocca, Elena; Anjum, Rani Lill (2020). Complexity, Reductionism and the Biomedical Model. Anjum, Rani Lill; Copeland, Samantha Marie; Rocca, Elena (Red.). Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient. A CauseHealth Resource for Healthcare Professionals and the Clinical Encounter. Chapter 5. s. 75-94. Springer Nature.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Anjum, Rani Lill; Rocca, Elena (2020). When a Cause Cannot Be Found. Anjum, Rani Lill; Copeland, Samantha Marie; Rocca, Elena (Red.). Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient. A CauseHealth Resource for Healthcare Professionals and the Clinical Encounter. Chapter 4. s. 55-74. Springer Nature.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig