English version
Ellen Nygard

Ellen Nygard

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Nygard, Ellen (2022). Renholdsoperatøren – kort og godt om renhold. ISBN: 9788211046611. 32 s. Fagbokforlaget.

Graff, Per Henning; Karlsen, Eirik Kultom; Lien, Stig Harald; Lindseth, Wiggo; Nygard, Ellen (2021). Praktisk yrkesutøvelse, særløpsfagene, d-bok. ISBN: 9788211045065. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig