English version
Erik Straume Bussesund

Erik Straume Bussesund

Kort om

Erik Straume Bussesund er pedagog med master fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Og er for tiden stipendiat ved OsloMet.  Hans forskningsprosjekt fokuserer på rammeverket rundt lærerprofesjonsutvikling rundt digitale teknologier i undervisning og læring i grunnskolen og lærerutdanningen. Han har en tverrfaglig tilnærming som benytter sosiologiske, språklige og filosofiske metoder for å belyse spørsmålet om lærerprofesjonalitet og digitalisering av utdanning. Han har deltatt i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til bruk av digitale enheter i høyere utdanning og grunnopplæring, i regi av Universitetet i Oslo. Han har også vært en del av kompetansebyggende seminarer med etterutdanningslærere, som hadde som mål å styrke lærerspesifikk digital kompetanse. Hans viktigste forskningsinteresser inkluderer flere områder av teknologiforbedret læring, for eksempel cyberetikk, digitalt medborgerskap, utdanningspolitikk, læreplan, digital kompetanse, teknologitilpasning og profesjons teori.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bussesund, Erik Straume ; Engen, Bård Ketil ; McGarr, Oliver (2023). Digital compliance or professional competence? Representations of teachers and digital futures in the Norwegian Qualification Framework. Learning, Media & Technology.
https://doi.org/10.1080/17439884.2023.2285831Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig