English version
Erik Straume Bussesund

Erik Straume Bussesund

Kort om

Erik Straume Bussesund er pedagog med master fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Og er for tiden stipendiat ved OsloMet.  Hans forskningsprosjekt fokuserer på rammeverket rundt lærerprofesjonsutvikling rundt digitale teknologier i undervisning og læring i grunnskolen og lærerutdanningen. Han har en tverrfaglig tilnærming som benytter sosiologiske, språklige og filosofiske metoder for å belyse spørsmålet om lærerprofesjonalitet og digitalisering av utdanning. Han har deltatt i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til bruk av digitale enheter i høyere utdanning og grunnopplæring, i regi av Universitetet i Oslo. Han har også vært en del av kompetansebyggende seminarer med etterutdanningslærere, som hadde som mål å styrke lærerspesifikk digital kompetanse. Hans viktigste forskningsinteresser inkluderer flere områder av teknologiforbedret læring, for eksempel cyberetikk, digitalt medborgerskap, utdanningspolitikk, læreplan, digital kompetanse, teknologitilpasning og profesjons teori.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Bussesund, Erik Straume (2023). Investigating Teacher Educators Professional Digital Competence Through Epistemic Cultures. The Value of Diversity in Education and Educational Research. European Conference on Educational Research, ECER.

Bussesund, Erik Straume (2023). Exploring the Sociotechnical Imaginary of Professional Digital Competence: Unpacking ‘the Problem’ with Teachers. The Value of Diversity in Education and Educational Research. The european Conferance on Educational Research (ECER).

Bussesund, Erik Straume (2023). Digital Futures of Education: Investigating teacher educators’ practical arguments about professional digital competence. International NOTELEB Final Conference 2023. No Teacher Educator Left Behind.

Bussesund, Erik Straume (2023). Justifying digital competence development in teacher education: exploring teacher educators’ perspectives. NERA Conference 2023 - Digitalization and Technologies in Education Opportunities and Challenges. The Nordic Educational Research Association (NERA).

Bussesund, Erik Straume (2022). Professional Digital Competency – What is the problem with teachers?. NERA 2022. The Nordic Educational Research Association.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig