English version
Espen Olsen

Espen Olsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Høiaas, Ingeborg; Grujic, Katarina; Imenes, Anne Gerd; Burud, Ingunn; Olsen, Espen ; Belbachir, Nabil (2022). Inspection and condition monitoring of large-scale photovoltaic power plants: A review of imaging technologies. 17 s. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 161.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112353

Olsen, Espen ; Helander, Malin Iris; Mehl, Torbjørn; Burud, Ingunn (2020). Spectral Characteristics and Spatial Distribution of Thermal Donors in n-Type Czochralski-Silicon Wafers. 8 s. Physica Status Solidi (a) applications and materials science. Vol. 217.
https://doi.org/10.1002/pssa.201900884Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig