English version
Geir Hoaas

Geir Hoaas

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Religionsvitenskap, religionshistorie   Teologi   Østasiatiske språk

Emner

Buddhisme   Yrkesetikk   Interkulturell kommunikasjon   Multikulturell identitet   Bibelkunnskap   Kristen kulturarv   Sammenlignende religionskunnskap   Shintoisme

Regioner

Sørlige Afrika   Øst-Asia

Land

Japan

Vitenskapelige publikasjoner

Hoaas, Geir (2016). Secular Students in a Religious Environment. Oslo-students on internship in Africa. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 11.
http://www.jeten-online.org/index.php/jeten/articl...

Hoaas, Geir (2015). Religion, Worldview, and Values in an International Class. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 10.
http://jeten-online.org/index.php/jeten/article/do...

Hoaas, Geir (2014). Study- and Practice-period in Africa, for students of Early Childhood Education at Oslo and Akershus University College. NERA Journal. A Journal for the Namibian Educational Research Association. Vol. 12.

Hoaas, Geir (2014). “It Gave Me a New Insight!” Some Perspectives from Students in an International Course. Universal Journal of Educational Research . Vol. 2.
http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid...

Hoaas, Geir (2006). Praksis i Namibia og Ghana. Barnehagefolk .

Hoaas, Geir (2006). Den sammensatte identitetsfølelsen: unge nordmenn med utenlandsoppvekst. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 17.

Eide, Brit Johanne; Hoaas, Geir (2005). Dagens japanske barenhager/daghjem - sett gjennom våre briller. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Hoaas, Geir (1997). Passion and Compassion of God in the Old Testament. A Theological Survey of Hos 11,8-9; Jer 31,29, and Isa 63,9+15. Scandinavian Journal of the Old Testament . Vol. 11.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig