English version
Guro Kirkerud

Guro Kirkerud

Fagområder

Emner

Skoleledelse   Kunnskapsarbeid

Forskningsprosjekter

  • Lærernes kunnskapsarbeid i lokalt utviklingsarbeid

    Ph.d.-prosjektet: Målet er å utvikle kunnskap om potensialet som lokalt initierte utviklingsprosjekter kan ha i læreres kunnskapsarbeid, samt avdekke utfordringer knyttet til det å ta i bruk nye kunnskapskilder og ny forskning i skolen.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kirkerud, Guro (2021). Kompetanseutvikling som rekontekstualisering: Skoleledelse i spennet mellom horisontale og vertikale kunnskapsdiskurser. 18 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.2750Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig