Norwegian version
Guro Kirkerud

Guro Kirkerud

Fields of study

Subject areas

School management   Kunnskapsarbeid

Research projects

  • Teachers knowledge work in local development work

    In the PHD project, the aim is to develop/achieve knowledge about the potential that locally-initiated development projects may have in the teachers' knowledge work, as well as reveal challenges related to using new sources of knowledge and new research in school.

Publications and research

Scientific publications

Kirkerud, Guro (2023). Epistemisk samspill - og motspill. Bruk av eksterne kunnskapsressurser i lokalt utviklingsarbeid. 21 p. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/adno.10395

Kirkerud, Guro (2022). Læreres kunnskapsarbeid i vertikale og horisontale kunnskapsdiskurser. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Ed.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. p. 174-193. Cappelen Damm Akademisk.

Kirkerud, Guro (2021). Kompetanseutvikling som rekontekstualisering: Skoleledelse i spennet mellom horisontale og vertikale kunnskapsdiskurser. 18 p. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.2750These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete