English version
Guro Kirkerud

Guro Kirkerud

Fagområder

Emner

Skoleledelse   Kunnskapsarbeid

Forskningsprosjekter

  • Lærernes kunnskapsarbeid i lokalt utviklingsarbeid

    Ph.d.-prosjektet: Målet er å utvikle kunnskap om potensialet som lokalt initierte utviklingsprosjekter kan ha i læreres kunnskapsarbeid, samt avdekke utfordringer knyttet til det å ta i bruk nye kunnskapskilder og ny forskning i skolen.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kirkerud, Guro (2023). Epistemisk samspill - og motspill. Bruk av eksterne kunnskapsressurser i lokalt utviklingsarbeid. 21 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/adno.10395

Kirkerud, Guro (2022). Læreres kunnskapsarbeid i vertikale og horisontale kunnskapsdiskurser. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 174-193. Cappelen Damm Akademisk.

Kirkerud, Guro (2021). Kompetanseutvikling som rekontekstualisering: Skoleledelse i spennet mellom horisontale og vertikale kunnskapsdiskurser. 18 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.2750Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig