English version
Helge Ridderstrøm

Helge Ridderstrøm

Vitenskapelige publikasjoner

Ridderstrøm, Helge (2023). Kama Pida: The Dark Emotions Evoked by the The Netflix Dahmer Story. 9 s. Series. International Journal of TV Serial Narratives. Vol. 9.
https://doi.org/10.6092/issn.2421-454X/16513

Ridderstrøm, Helge (2023). Den groteske Jegeren: Estetikkens samfunnsrelevans i Per Dybvigs Jegeren: En fortelling fra skogen. Kunst og kultur.
https://doi.org/10.18261/kk.106.1.6

Ridderstrøm, Helge (2021). Patafysikk for begynnere Øyvind Torseters bildebøker Mister Random, Avstikkere og Koblinger. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 12.
https://doi.org/10.18261/issn.2000-7493-2021-01-06

Ridderstrøm, Helge (2020). 'The Second What': Science, Tragedy and the Mental Abyss in Forensic Files. 10 s. Series. International Journal of TV Serial Narratives.
https://doi.org/10.6092/issn.2421-454X/10583

Ridderstrøm, Helge (2019). Biblioteket i ekstremismens tid: Alexandria og Agora. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. s. 93-118. Pax Forlag.

Ridderstrøm, Helge (2019). Borges' digitale bibliotek. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. s. 323-351. Pax Forlag.

Ridderstrøm, Helge (2019). Virkelighetskrim Mysteriers møteplass. Tidsskrift for kulturforskning.

Ridderstrøm, Helge (2018). Class Concerns in a Heritage Setting: Viewers' Responses to Downton Abbey on IMDb. Series. International Journal of TV Serial Narratives. Vol. 4.
https://doi.org/10.6092/issn.2421-454X/7960

Ridderstrøm, Helge (2015). Kjærstads store leonardo. Bricolage og pastisj i Jan Kjærstads roman Det store eventyret. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur.
http://hdl.handle.net/10642/3507

Ridderstrøm, Helge ; Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Vold, Tonje (2015). Kulturformidlingens hva, hvordan og hvorfor. Teoretiske perspektiver. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. s. 15-38. Pax Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig