English version
Ina Marie Christiansen

Ina Marie Christiansen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Ina Marie ; Kjærås, Kristin Edith Abrahamsen (2021). Kampen om en tredje boligsektor i Oslo: De kommersielle og ikke-kommersielle alternativene. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2021-01-03Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig