English version
Ina Marie Christiansen

Ina Marie Christiansen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Ina Marie; Kjærås, Kristin Edith Abrahamsen (2021). Kampen om en tredje boligsektor i Oslo: De kommersielle og ikke-kommersielle alternativene. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 4.
https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/issn.2535-5...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig