English version
Inger-Lise F. Neslein

Inger-Lise F. Neslein

Vitenskapelige publikasjoner

Neslein, Inger-Lise (2015). Klart behov for videreutdanning i patologi for bioingeniører. Bioingeniøren.
http://hdl.handle.net/10642/3271

Baftiu, Arton; Landmark, Cecilie Johannessen ; Nikai, Valent; Neslein, Inger-Lise ; Johannessen, Svein Ivar; Perucca, Emilio (2015). Availability of antiepileptic drugs across Europe. Epilepsia. Vol. 56.
https://doi.org/10.1111/epi.13210

Hagesæther, Ellen ; Landmark, Cecilie Johannessen ; Neslein, Inger-Lise ; Granås, Anne Gerd (2015). Legemidler og pasientsikkerhet - fokus på eldre. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Vol. 123.
http://hdl.handle.net/10642/3510

Neslein, Inger-Lise F. (2011). Kartlegging av eksisterende etter- og videreutdanningstilbud for bioingeniører i Norge. Bjørke, Gerd (Red.). Høgskolepedagogisk utviklingsarbeid i et interessefellesskap : utprøving av påbygningsenhet (modul 2) i program for pedagogisk basiskompetanse, 2010. s. 79-81. Høgskolen i Oslo.
https://doi.org/10.7577/nibr/notat/2008/105

Landmark, Cecilie Johannessen ; Neslein, Inger-Lise F. (2007). Utvikling av internasjonale nettverk ved Høgskolen i Oslo. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

Neslein, Inger-Lise F. ; Skår, Gry (2002). Hva vil de nyutdannede bioingeniørene bruke utdannelsen sin til?. Bioingeniøren. Vol. 37, .

Skår, Gry ; Neslein, Inger-Lise F. ; Hagve, Tor-Arne; Stølsnes, Berit (1997). Hva med det bioingeniørfaglige?. Bioingeniøren.

Oshaug, Arne; Bugge, Kari Helene; Borch-Iohnsen, Berit; Bjønnes, Christine Helle; Neslein, Inger-Lise F. (1995). Associations between serumferritin and cardiovascular riskfactorsin healthyyoungmen. A cross sectionalstudy. European Journal of Clinical Nutrition. Vol. 49.

Neslein, Inger-Lise F. ; Ryg, Morten; Christensen, Carl Christian (1994). Pulse oximeter measurements compared to arterial blood samples in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Vol. 54.

Bjerknes, Robert; Neslein, Inger-Lise F. ; Myhre, Kjell; Andersen, Harald T. (1990). Impairment of Rat Polymorphonuclear Neutropfilic Granulocyte Phagocytosis Following Repeated Hypobaric Hypoxia. Aviation, Space and Environmental Medicine. Vol. November.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig