English version
Inger-Lise F. Neslein

Inger-Lise F. Neslein

Vitenskapelige publikasjoner

Baftiu, Arton; Landmark, Cecilie Johannessen; Nikai, Valent; Neslein, Inger-Lise; Johannessen, Svein Ivar; Perucca, Emilio (2015). Availability of antiepileptic drugs across Europe. Epilepsia . Vol. 56.

Neslein, Inger-Lise (2015). Klart behov for videreutdanning i patologi for bioingeniører. Bioingeniøren .
http://hdl.handle.net/10642/3271

Hagesæther, Ellen; Landmark, Cecilie Johannessen; Neslein, Inger-Lise; Granås, Anne Gerd (2015). Legemidler og pasientsikkerhet - fokus på eldre. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift . Vol. 123.
http://hdl.handle.net/10642/3510

Neslein, Inger-Lise F. (2011). Kartlegging av eksisterende etter- og videreutdanningstilbud for bioingeniører i Norge. Bjørke, Gerd (Red.). Høgskolepedagogisk utviklingsarbeid i et interessefellesskap : utprøving av påbygningsenhet (modul 2) i program for pedagogisk basiskompetanse, 2010. 7. s. 79-81.

Landmark, Cecilie Johannessen; Neslein, Inger-Lise F. (2007). Utvikling av internasjonale nettverk ved Høgskolen i Oslo. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift .

Neslein, Inger-Lise F.; Skår, Gry (2002). Hva vil de nyutdannede bioingeniørene bruke utdannelsen sin til?. Bioingeniøren . Vol. 37,.

Skår, Gry; Neslein, Inger-Lise F.; Hagve, Tor-Arne; Stølsnes, Berit (1997). Hva med det bioingeniørfaglige?. Bioingeniøren .

Oshaug, Arne; Bugge, Kari Helene; Borch-Iohnsen, Berit; Bjønnes, Christine Helle; Neslein, Inger-Lise F. (1995). Associations between serumferritin and cardiovascular riskfactorsin healthyyoungmen. A cross sectionalstudy. European Journal of Clinical Nutrition . Vol. 49.

Neslein, Inger-Lise F.; Ryg, Morten; Christensen, Carl Christian (1994). Pulse oximeter measurements compared to arterial blood samples in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation . Vol. 54.

Bjerknes, Robert; Neslein, Inger-Lise F.; Myhre, Kjell; Andersen, Harald T. (1990). Impairment of Rat Polymorphonuclear Neutropfilic Granulocyte Phagocytosis Following Repeated Hypobaric Hypoxia. Aviation, Space and Environmental Medicine . Vol. November.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig