English version
Ingunn Margrete Nilsen

Ingunn Margrete Nilsen

Administrative arbeidsområder

Kurs   Opplæring   Læringsmiljø   Veiledning, bibliotek

Vitenskapelige publikasjoner

Nilsen, Ingunn (2013). New Library Tasks: A Dialog-based Approach to Guidance on Academic Writing. Bastiaens, Theo; Marks, Gary (Red.). Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2013. s. 433-437. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig