English version
Marit Greek

Marit Greek

Fagområder

Emner

Flerkulturell pedagogikk   Læringsmiljø   Norsk som andrespråk   Kommunikasjon og språk   Voksnes læring   Skriving i høyere utdanning

Forskningsprosjekter

  • Norsk i sykepleie

    Prosjektet vil undersøke om deltakelse på nettkurset Norsk i sykepleie gir økt språklig mestring av muntlige og skriftlige ferdigheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2021). Det går på engelsk og norsk – internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2021-04-03

Greek, Marit ; Jonsmoen, Kari Mari (2020). Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level. Higher Education. Vol. 81.
https://doi.org/10.1007/s10734-020-00558-7

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2017). På stø kurs inn i akademia?. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. 33.

Greek, Marit ; Jonsmoen, Kari Mari (2016). Hvilken tekstkyndighet har studenter med seg fra videregående skole?. UNIPED. Vol. 39.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2016-03-06

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2016). Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy. 17 s. Educational Action Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/09650792.2016.1178156

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2015). Stolthet og fordom. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Red.). Språkmangfold i utdanningen. s. 13-25. Gyldendal Akademisk.

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2015). Språkmangfold i utdanningen. ISBN: 978-82-05-46026-3. 300 s. Gyldendal Akademisk.

Greek, Marit (2015). God pedagogisk praksis i høyere utdanning. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Red.). Språkmangfold i utdanningen. s. 42-60. Gyldendal Akademisk.

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2013). Skriveveiledning til økt fag- og tekstforståelse. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 997.

Greek, Marit ; Jonsmoen, Kari Mari (2013). Changing Pedagogical Practices: Are Development Projects the right Course to take?. Work Based Learning e-journal. Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10642/1961

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig