English version
Jacopo Bizzotto

Jacopo Bizzotto

Kort om

Mine forskningsfelt er Industrial Organization, Corporate Finance og Microeconomic Theory. Det meste av arbeidet mitt bruker mikroøkonomisk teori for å studere måten informasjon genereres og deles i markeder. For pågående forskning besøk min personlige webside https://sites.google.com/site/jacopobizzotto

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bizzotto, Jacopo ; Harstad, Bård (2023). The certifier for the long run. International Journal of Industrial Organization. Vol. 87.
https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2023.102920

Bizzotto, Jacopo ; Vigier, Adrien Henri (2021). Fees, Reputation and Information Production in the Credit Rating Industry. 33 s. American Economic Journal: Microeconomics. Vol. 13.
https://doi.org/10.1257/mic.20180170

Bizzotto, Jacopo ; Rudiger, Jesper; Vigier, Adrien Henri (2021). Dynamic Persuasion with Outside Information. 15 s. American Economic Journal: Microeconomics. Vol. 13.
https://doi.org/10.1257/mic.20180141

Bizzotto, Jacopo ; Vigier, Adrien (2020). Can a better informed listener be easier to persuade?. Economic Theory.
https://doi.org/10.1007/s00199-020-01321-w

Bizzotto, Jacopo ; Rudiger, Jesper; Vigier, Adrien Henri (2020). Testing, disclosure and approval. 12 s. Journal of Economic Theory. Vol. 187.
https://doi.org/10.1016/j.jet.2020.105002

Bizzotto, Jacopo ; Solow, Benjamin (2019). Electoral competition with strategic disclosure. Games. Vol. 10.
https://doi.org/10.3390/g10030029Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig