English version
Jørgen Alnæs

Jørgen Alnæs

Kort om

Underviser i skriving, i tekstteori og i tekstanalytiske metoder på bacehlorutdanningene i journalistikk og i medier og kommunikasjon, samt på masterutdanningen i medieutvikling.
Forsker blant annet på forholdet mellom tekst og geografi: hvordan forestillinger om steder og territorier produseres og opprettholdes gjennom journalistiske tekster.

Vitenskapelige publikasjoner

Alnæs, Jørgen (2021). "Et stort stykke Norge". Virksomme suverenitetstermer og formingen av det norske Antarktis. Norsk Medietidsskrift. Vol. 28.
https://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2021-03-04

Alnæs, Jørgen (2020). The Global Antarctic. Map Assemblages and the Performing of Territory. 10 s. Cartographica. Vol. 55.
https://doi.org/10.3138/cart-2019-0004

Hågvar, Yngve Benestad; Alnæs, Jørgen (2020). Help Yourself: The Individualization of Responsibility in Current Health Journalism. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. s. 23-50. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215040844-2020-3

Alnæs, Jørgen (2018). The Prime Minister of Antarctica: entrenching territory through journalistic travelogues. Studies in Travel Writing.
https://doi.org/10.1080/13645145.2017.1420408

Alnæs, Jørgen; Simonsen, Anne Hege (2016). Den nyttige taperen : Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen. Norsk Medietidsskrift. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2016-01-02

Hornmoen, Harald; Roksvold, Thore; Alnæs, Jørgen (2015). Individet i journalistikken. ISBN: 978-82-02-48063-9. 301 s. Cappelen Damm Akademisk.

Alnæs, Jørgen (2015). Sanne historier. Fortellingen som argumentasjon. Hornmoen, Harald; Roksvold, Thore; Alnæs, Jørgen (Red.). Individet i journalistikken. s. 52-67. Cappelen Damm Akademisk.

Roksvold, Thore; Alnæs, Jørgen (2013). Etosimplikaturer i lanseringsjournalistikk. 33 s. Sakprosa. Vol. 5.
https://doi.org/10.5617/sakprosa.397

Alnæs, Jørgen (2009). Tomhetens ansikt. Forsoningen med døden og endligheten i Murene rundt Jeriko. Andersen, Steen; Klitgård Povlsen, Steen (Red.). s. 189-221. Syddansk Universitetsforlag.

Alnæs, Jørgen (2008). Heroes and Nomads in Norwegian Polar Explorer Literature. Nordlit.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig