English version
Jørgen Alnæs

Jørgen Alnæs

Kort om

Underviser i skriving, i tekstteori og i tekstanalytiske metoder på bacehlorutdanningene i journalistikk og i medier og kommunikasjon, samt på masterutdanningen i medieutvikling.
Forsker blant annet på forholdet mellom tekst og geografi: hvordan forestillinger om steder og territorier produseres og opprettholdes gjennom journalistiske tekster.

Vitenskapelige publikasjoner

Hornmoen, Harald ; Hågvar, Yngve Benestad ; Alnæs, Jørgen (2023). Journalistisk langtidsvarsel: Narrativ analyse av framtidsfortellinger i norske nyhetsmedier. 25 s. Journalistica.
https://doi.org/10.7146/journalistica.v17i1.136249

Alnæs, Jørgen (2021). "Et stort stykke Norge". Virksomme suverenitetstermer og formingen av det norske Antarktis. Norsk Medietidsskrift. Vol. 28.
https://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2021-03-04

Hågvar, Yngve Benestad ; Alnæs, Jørgen (2020). Help Yourself: The Individualization of Responsibility in Current Health Journalism. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. s. 23-50. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215040844-2020-3

Alnæs, Jørgen (2020). The Global Antarctic. Map Assemblages and the Performing of Territory. 10 s. Cartographica. Vol. 55.
https://doi.org/10.3138/cart-2019-0004

Alnæs, Jørgen (2018). The Prime Minister of Antarctica: entrenching territory through journalistic travelogues. Studies in Travel Writing.
https://doi.org/10.1080/13645145.2017.1420408

Alnæs, Jørgen ; Simonsen, Anne Hege (2016). Den nyttige taperen : Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen. Norsk Medietidsskrift. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2016-01-02

Alnæs, Jørgen (2015). Sanne historier. Fortellingen som argumentasjon. Hornmoen, Harald; Roksvold, Thore; Alnæs, Jørgen (Red.). Individet i journalistikken. s. 52-67. Cappelen Damm Akademisk.

Hornmoen, Harald ; Roksvold, Thore ; Alnæs, Jørgen (2015). Individet i journalistikken. ISBN: 978-82-02-48063-9. 301 s. Cappelen Damm Akademisk.

Roksvold, Thore ; Alnæs, Jørgen (2013). Etosimplikaturer i lanseringsjournalistikk. 33 s. Sakprosa. Vol. 5.
https://doi.org/10.5617/sakprosa.397

Alnæs, Jørgen (2009). Tomhetens ansikt. Forsoningen med døden og endligheten i Murene rundt Jeriko. Andersen, Steen; Klitgård Povlsen, Steen (Red.). s. 189-221. Syddansk Universitetsforlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig