English version
Joron Pihl

Joron Pihl

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Diskursanalyse   Lærerutdanning   Kritisk multikulturalisme   Diskursteori   Flerkulturelle utdanningsstudier   Lese- og skriveopplæring   Profesjonelt skjønn   Etniske relasjoner   Kritisk teori   Rasisme   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Tverrprofesjonelt samarbeid

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Pihl, Joron; Holm, Gunilla; Riitaoja, Anna-Leena; Jón Ingvar, Kjaran; Carlson, Marie (2018). Nordic discourses on marginalisation through education. Education Inquiry . Vol. 9.
http://dx.doi.org/10.1080/20004508.2018.1428032

Pihl, Joron; Carlsten, Tone Cecilie; Kooij, Kristin Skinstad van der (2017). Why Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century?. Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der; Carlsten, Tone Cecilie (Red.). Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Kapittel 1. s. 1-22. Brill|Sense.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6...

Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der; Carlsten, Tone Cecilie (2017). Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. ISBN: 9789463008976. 152 s. Sense Publishers.
https://link-springer-com.ezproxy.hioa.no/content/...

Eri, Thomas; Pihl, Joron (2017). The challenge of sustaining change: contradictions within the development of teacher and librarian collaboration. Educational Action Research . Vol. 25.

Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der (2016). Desire and becoming - Multilingual Pupils' Reading Experiences. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Red.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. 19. s. 301-316. Wilfrid Laurier University Press.

Pihl, Joron (2015). Epistemological and Methodological Challenges in Research Concerning Youth at the Margins. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth ‘At the Margins’: Critical Perspectives and Experiences of Engaging Youth in Research Worldwide. 3. s. 41-63. Brill|Sense.
http://hdl.handle.net/10642/3181

Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (2015). Morphological Correspondences in the Reading-Writing Relation among L2 Learners. The Reading Matrix . Vol. 15.
http://www.readingmatrix.com/current

Pihl, Joron (2014). Lese- og skrivekyndighet og leseengasjement i flerkulturelle skoler. Moen, Bente Bolme (Red.). Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. 2. s. 39-56. Fagbokforlaget.

Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (2013). The second-language pupil, reading tests and literature-based teaching [translation of "Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring", se https://oda.hioa.no/en/andresprakseleven-leseprover-og-litteraturbasert-leseopplaering]. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning . Vol. 8.
http://www.hf.uio.no/iln/personer/vit/ingebjto/nor...

Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (2013). Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning . Vol. 8.
https://oda.hioa.no/en/andresprakseleven-leseprove...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig