English version
Jovana Ackovic

Jovana Ackovic

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ackovic, Jovana (2023). Bruken av sosiokulturelle og sosiomaterielle teorier i studier av barnehageansattes rolle i småbarns matematiske læringsprosesser. Nordisk barnehageforskning. Vol. 20.
https://doi.org/10.23865/nbf.v20.273Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig