Norwegian version
Jovana Ackovic

Jovana Ackovic

Scientific publications

Ackovic, Jovana (2023). Bruken av sosiokulturelle og sosiomaterielle teorier i studier av barnehageansattes rolle i småbarns matematiske læringsprosesser. Nordisk barnehageforskning. Vol. 20.
https://doi.org/10.23865/nbf.v20.273These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete