English version
Kamilla Freyr

Kamilla Freyr

Kort om

Som forsker i filosofisk estetikk er jeg opptatt av filosofi som reflekterende praksis i møte med samtidskunst og kunstformidling. I mitt avhandlingsprosjekt approprierer jeg tenkningen til filosofene Michel Foucault og Jacques Rancière. Mine forskningsinteresser er samtidskunst, museer, kunst i felleskapets rom, monument/minnesteder, kunstformidling og formidling av samtidskunst gjennom filosofiske samtaler. Dette knyttes særlig opp til begrep som makt, motmakt, diskurs og dissens(us). Jeg også er involvert i forskningsprosjekt som idéhistoriker, i tillegg til at jeg samarbeider nært med praksisfeltet i ulike kunst- og formidlingsprosjekt.

På Institutt for estetiske fag underviser jeg i filosofisk estetikk, kunstteori og kunstformidling, i tillegg til at jeg er emneansvarlig for tredje året av studieretningen Kunst og formidling.

Utdanning: PhD-kandidat i filosofisk estetikk (Universitetet i Uppsala), hovedfag i idéhistorie, mastergrad i kunsthistorie, mellomfag i sosialantropologi og semesteremne i kjønn og kultur (Universitetet i Oslo), kunstpedagogikk (Universitetet i Stockholm), muntlig fortelling og pedagogisk basiskompetanse (HiOA, nå OsloMet).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Kunstformidling   Idéhistorie   Kunsthistorie   Filosofisk estetikk

Land

Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Freyr, Kamilla (2016). Art and Illness. The Question of Depression and Melancholy in the Art of Liza May Post. 12 s. Horti Hesperidum.

Freyr, Kamilla ; Arketeg, Åsa (2014). Textual presentation and real time art. Výtvarná výchova.

Freyr, Kamilla (2013). Simone de Beauvoir. Kjønn og situert frihet. Andersen, Ander Johan W.; Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita (Red.). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. s. 40-50. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig