English version
Karima Bitta

Karima Bitta

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Bitta, Karima (2010). Studieprestasjoner og etnisk bakgrunn : en undersøkelse av studieprestasjoner og fullføring mellom norske studenter og ikke-vestlige minoritetsstudenter ved avdeling SAM, HiO. ISBN: 978-82-579-4729-3. 49 s. Høgskolen i Oslo og Akershus. Vol. 2010.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig