English version
Karina Wethal

Karina Wethal

Kort om

Forskningskoordinering, søknadsstøtte og prosjektutvikling, Horizon Europe, Forskningsrådet og øvrige nordiske finanseringskilder, prosjektoppfølging, PES/POS

Administrative arbeidsområder

Innsynskrav   Høringsuttalelser   EU   Forskningssamarbeid   Forskningsstrategi   Forskningskvalitet   Finansiering   Oppdragsvirksomhet   Forskningsetikk

Forskningsprosjekter