English version
Kari Gerhardsen Vikestad

Kari Gerhardsen Vikestad

Fagområder

Emner

E-læring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). Fra gode enkeltresultater til institusjonell oppskalering. Læring om læring.
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/112...

Vikestad, Kari Gerhardsen; Hafskjold, Linda; Kjelle, Elin; Sebuødegård, Sofie; Hofvind, Solveig (2017). Radiographers' opinions on radiography research in Norway – A national survey. Radiography . Vol. 23.

Hofmann, Bjørn; Vikestad, Kari Gerhardsen (2013). Accuracy of upper abdominal ultrasound examinations by sonographers in Norway. Radiography . Vol. 19.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig