English version
Kari Gerhardsen Vikestad

Kari Gerhardsen Vikestad

Fagområder

Emner

E-læring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Vikestad, Kari Gerhardsen ; Hafskjold, Linda; Kjelle, Elin ; Sebuødegård, Sofie; Hofvind, Solveig (2017). Radiographers' opinions on radiography research in Norway – A national survey. Radiography. Vol. 23.
https://doi.org/10.1016/j.radi.2016.12.006

Vikestad, Kari Gerhardsen (2017). Fra gode enkeltresultater til institusjonell oppskalering. Læring om læring.
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/112

Hofmann, Bjørn ; Vikestad, Kari Gerhardsen (2013). Accuracy of upper abdominal ultrasound examinations by sonographers in Norway. Radiography. Vol. 19.
https://doi.org/10.1016/j.radi.2013.05.001Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig