English version
Kaare Magne Nielsen

Kaare Magne Nielsen

Kort om

Prodekan Innovasjon og tverrvitenskapelige program ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet (2021-), Instituttleder ved Institutt for Naturvitenskaplige helsefag, OsloMet (2014-2021). Professor, OsloMet (Sept 2014-).
Tidligere professor og forskningsgruppeleder ved UiT Norges Arktiske Universitet (uit.no).
Andre aktiviteter: rådgiver ved Genøk-Senter for biosikkerhet, Tromsø (2002-2017). Ekspertmedlem GMO panelet til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM.no), Oslo (2007-2019), mikrobielløkologi panelet (2019-) og EUs mattrygghetsorgan European food safety authority, Parma (EFSA.europa.eu) (2009-2015).
Medlem European Research Council starting grant review panel, Brussel (ERC.europa.eu) (2013, 2015, 2017, 2019). Medlem NOU Genteknologiutvalget (www.genteknologiutvalget.no) (2020-)

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Generell mikrobiologi

Emner

Antimikrobiell resistens   Genteknologi / genteknikk   Én helse

Vitenskapelige publikasjoner

Nielsen, Kaare Magne ; Kausrud, Kyrre Linné; Simonsen, Gunnar Skov; Steinbakk, Martin; Trosvik, Pål; Wester, Astrid Louise; Wasteson, Yngvild; Yazdankhah, Siamak Pour; Bergh, Øivind; Eklo, Ole Martin; Joner, Erik; Madslien, Elisabeth Henie (2022). Surveillance of antimicrobial resistance in the environment. Scientific Opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 124 s. VKM Report. Vol. 28.
https://hdl.handle.net/11250/3043649

Combo, Sofia; Mendes, Sérgio; Nielsen, Kaare Magne ; da Silva, Gabriela Jorge; Domingues, Sara (2022). The Discovery of the Role of Outer Membrane Vesicles against Bacteria. Biomedicines. Vol. 10.
https://doi.org/10.3390/biomedicines10102399

Bodin, Johanna Eva; Thorstensen, Tage; Alsheikh, Muath K; Basic, Dean; Edvardsen, Rolf Brudvik; Dalen, Knut Tomas; Duale, Nur; Eklo, Ole Martin; Ergon, Åshild Gunilla; Jevnaker, Anne-Marthe Ganes; Hindar, Kjetil; Håvarstein, Leiv Sigve; Malmstrøm, Martin; Nielsen, Kaare Magne ; Olsen, Siri Lie; Rueness, Eli Knispel; Sanden, Monica; Sipinen, Ville Erling; von Krogh, Kristine; Våge, Dag Inge; Wargelius, Anna; Wendell, Per Hans Micael; Yazdankhah, Siamak Pour; Alexander, Jan; Bruzell, Ellen Merete; Hemre, Gro Ingunn; Vandvik, Vigdis; Agdestein, Angelika; Elvevoll, Edel O.; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Husøy, Trine; Knutsen, Helle Katrine; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Steffensen, Inger-Lise Karin; Strand, Tor Arne; Velle, Gaute; Wasteson, Yngvild (2021). Genome editing in food and feed production – implications for risk assessment. Scientific Opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 291 s. VKM Report. Vol. 2021.
https://hdl.handle.net/11250/2979871

Nielsen, Kaare Magne (2021). New molecular genetic techniques: regulatory and societal considerations. Hendrichs, Jorge; Pereira, Rui; Vreysen, Marc (Red.). Area-wide Integrated Pest Management Development and Field Application. s. 645-654. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003169239

Wasteson, Yngvild; Blix, Hege Salvesen; Joner, Erik; Madslien, Elisabeth Henie; Ottoson, Jakob; Sørum, Henning; Uhl, Wolfgang; Yazdankhah, Siamak Pour; Bergh, Øivind; Eklo, Ole Martin; Nielsen, Kaare Magne ; Trosvik, Pål (2020). Assessment of the impact of wastewater and sewage sludge treatment methods on antimicrobial resistance. Scientific opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. Vol. 2020.
https://hdl.handle.net/11250/2729530

Nielsen, Kaare Magne ; Van Elsas, Jan Dirk (2019). Horizontal gene transfer and microevolution in soil. Van Elsas, Jan Dirk; Trevors, Jack T; Rosado, A.; Nannipieri, Paolo (Red.). Modern soil microbiology, 3rd edition. s. 105-123. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9780429059186-7

Ullmann, Ingvild Falkum; Tunsjø, Hege ; Andreassen, Monica; Nielsen, Kaare Magne ; Lund, Vidar; Charnock, Colin (2019). Detection of Aminoglycoside Resistant Bacteria in Sludge Samples From Norwegian Drinking Water Treatment Plants. 12 s. Frontiers in Microbiology. Vol. 10.
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00487

Fulsundar, Shweta; Domingues, Sara; Nielsen, Kaare Magne (2019). Vesicle-Mediated Gene Transfer in Acinetobacter baumannii. Methods in molecular biology. Vol. 1946.
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9118-1_9

Domingues, Sara; Rosario, N; Candido, A; Neto, Daniela; Nielsen, Kaare Magne ; Da Silva, Gabriela Jorge (2019). Competence for Natural Transformation Is Common among Clinical Strains of Resistant Acinetobacter spp. 7 s. Microorganisms. Vol. 7.
https://doi.org/10.3390/microorganisms7020030

Larsson, J; Andremont, A; Bengtsson-Palme, Johan; Koefoed Brandt, K; de Roda Husman, AM; Fagerstedt, P.; Flick, J; Flack, CF; Gaze, William H.; Kuroda, Masako; Kvint, K; Laxminarayan, R; Manaia, M; Nielsen, Kaare Magne ; Plant, L; Ploy, MC; Segovia, P; Simonet, Pascal; Smalla, Kornelia; Snape, J; Topp, Edward; Van Hengel, AW; Verner-Jeffreys, DW; Virta, MPJ; Wellington, EM; Wernersson, AS (2018). Critical knowledge gaps and research needs related to the environmental dimensions of antibiotic resistance. Environment International. Vol. 117.
https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.04.041





Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig