English version
Kirsten Aarset

Kirsten Aarset

Fagområder

Emner

Elektrondiffraksjon   Molekylstruktur   Ab initio beregninger

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Aarset, Kirsten ; Page, Elizabeth M.; Rice, David A. (2013). Hydrogen Bonding in the Gas-Phase – The Molecular Structures of 2-Hydroxybenzamide (C7H7NO2) and 2-Methoxybenzamide (C8H9NO2), obtained by Gas-Phase Electron Diffraction and Theoretical Calculations. Journal of Physical Chemistry A. Vol. 117.
https://doi.org/10.1021/jp311003d

Aarset, Kirsten ; Page, Elizabeth M.; Rice, David A. (2011). The molecular structure of propylene sulphide (methylthiirane) by gas-phase electron diffraction and theoretical calculations: A molecule used in MOCVD. Journal of Molecular Structure. Vol. 1002.
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2011.06.032

Aarset, Kirsten ; Page, Elizabeth M.; Rice, David A. (2010). The Molecular Structure of Hexamethyldigermane Determined by Gas-Phase Electron Diffraction with Theoretical Calculations for (CH3)(3)M-M(CH3)(3) Where M = C, Si, and Ge. 4 s. Journal of Physical Chemistry A. Vol. 114.
https://doi.org/10.1021/jp1026042

Aarset, Kirsten ; Boldermo, Kjell Gunnar; Hagen, Kolbjørn (2010). Molecular structure and conformational composition of methyl chloroacetate: An electron-diffraction and ab initio molecular orbital investigation. 4 s. Journal of Molecular Structure. Vol. 978.
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2010.02.020

Aarset, Kirsten ; Hagen, K (2008). Molecular structure and conformation of phenylacetyl chloride as obtained by gas-phase electron diffraction and theoretical calculations. Journal of Molecular Structure. Vol. 892.
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2008.06.001

Aarset, Kirsten ; Page, EM; Rice, DA (2008). The Molecular Structures of 3-Hydroxybenzoic Acid and 4-Hydroxybenzoic Acid, Obtained by Gas-Phase Electron Diffraction and Theoretical Calculations. Journal of Physical Chemistry A. Vol. 112.
https://doi.org/10.1021/jp804539u

Aarset, Kirsten ; Hagen, Kolbjørn (2008). Molecular structure and conformation of phenylacetyl chloride as obtained by gas-phase electron diffraction and theoretical calculations. Journal of Molecular Structure. Vol. 892.
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2008.06.001

Aarset, Kirsten ; Page, EM; Rice, DA (2006). Molecular structures of benzoic acid and 2-hydroxybenzoic acid, obtained by gas-phase electron diffraction and theoretical calculations. 6 s. Journal of Physical Chemistry A. Vol. 110.

Aarset, Kirsten ; Page, EA; Rice, DA (2005). Molecular structure of 2,5-dihydropyrrole (C4NH7), obtained by gas-phase electron diffraction and theoretical calculations. Journal of Physical Chemistry A. Vol. 109.

Aarset, Kirsten ; Hagen, K; Richardson, Alan (2005). Molecular structure and conformational composition of 2-chloro-1-phenylethanone, ClH2C-C(=O)Ph, obtained using gas-phase electron-diffraction data and results from theoretical calculations. Journal of Physical Chemistry A. Vol. 109.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig