English version
Katalin Kozak

Katalin Kozak

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Antikkens kunsthistorie   Film- og teatervitenskap   Filosofiske fag   Middelalderkunsthistorie   Nyere tids kunsthistorie

Emner

Teaterhistorie   Estetikk   Dramaturgi   Teater   Teaterpedagogikk   Teaterformidling i skolen, fra tekst til teater, drama   Lek og drama i barnehagen   Småbarnspedagogikk   Babyteater   Drama i skolen   Kunstestetikk

Land

Ungarn   Portugal

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Kozak, Katalin (1997). Teaterhistorie Bind 2. ISBN: 8275221285. 35 s. Tell forlag a.s.

Kozak, Katalin ; Ilsaas, Tove (1996). Teaterhistorie Bind 1. ISBN: 8275220556. 36 s. Tell forlag a.s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig