English version
Kristi Agerup

Kristi Agerup

Kort om

Faglig bakgrun:PhD fra Universitetet i Oslo (2007) “Nettbasert samarbeidslæring og kunnskapsdeling i prosjektledelse: Utvikling, utprøving og implementering av et arbeidsintegrert læringssystem i en høyteknologibedrift” med bidrag innenfor prosjektledelse som fagområde, nye metoder og modeller for voksnes læring og utvikling av lærende organisasjoner. Har jobbet som leder i mer enn 25 år, halvparten av tiden i næringslivet. Har etablert og ledet OsloMet sitt senter for etter- og videreutdanning i ledelse, School of Management. Har innehatt stillinger som prosjektleder for større utviklingsprosjekt både i offentlig sektor og næringslivet, vært direktør for kompetanseutvikling i et større konsern, og før det innehatt rollen som HR leder i tre ulike virksomheter.
Innehar for perioden 2020-2023 rollen som programansvarlig i "Den gode studentopplevelsen" Les mer om programmet: https://uni.oslomet.no/dengodestudentopplevelsen/

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Lederutvikling   Etter- og videreutdanning (EVU)   Digitalisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Hermansen, Hege ; Sarastuen, Nora K.; Agerup, Kristi ; Mathisen, Maiken Andrea Simmersholm (2022). Delrapport 2: Følgeforskning av Den gode studentopplevelsen (EVA-DGS). Kartlegging av programporteføljen. 66 s. OsloMet - storbyuniversitetet.

Agerup, Kristi (2007). “Nettbasert samarbeidslæring og kunnskapsdeling i prosjektledelse. Utvikling, utprøving og implementering av et arbeidsintegrert læringssystem i en høyteknologibedrift”. Universitetet i Oslo.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig