English version
Lars Gule

Lars Gule

Vitenskapelige publikasjoner

Gule, Lars (2022). Islamistisk protest i Norge - Om Profetens Ummah. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.

Gule, Lars (2020). Religious Attire, Equality, Trust, and Freedom of Expression. Wille, Mona (Red.). Freedom of Expression in Universities and University Colleges. More Democracy, More Openness, and More Humanity?. s. 89-125. Scandinavian Academic Press.

Gule, Lars (2019). Hate and identity : a social philosophical attempt to understand extremism. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/fleks.3307

Gule, Lars (2019). Fremmedkrigere og terror. Kritisk juss. Vol. 45.
https://doi.org/10.18261/issn.2387-4546-2019-01-03

Gule, Lars (2019). Hate and Identity - A social philosophical attempt to understand extremism. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/fleks.3307

Gule, Lars (2018). De «ekstreme» i vår tid – fra radikalisme til ekstremisme: En skisse av ekstremismens nyere historie i Norge. Seland, Bjørg (Red.). Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. s. 225-256. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.46

Gule, Lars (2016). Etiske utfordringer i ekstremismeforskningen i Norge. Enebakk, Vidar; Ingierd, Helene; Refsdal, Nils Olav (Red.). De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver. s. 107-126. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.17585/noasp.6.12

Gule, Lars (2016). Hvorfor reiser nordmenn til Syria for å kjempe? - om norsk salafi-jihadisme. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Red.). Islamisme: Ideologi og trussel. s. 305-332. Dreyer Forlag A/S.

Gule, Lars (2015). “Ibn Khaldun – Law and Justice in the Science of Civilisation”. Fløistad, Guttorm (Red.). Philosophy of Justice. s. 119-138. Springer Science+Business Media B.V..
https://doi.org/10.1007/978-94-017-9175-5_8

Gule, Lars ; Kharma, Hanada (2014). Arabiske intellektuelle og den totalitære drøm. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Red.). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. s. 290-322. Dreyer Forlag A/S.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig