Norwegian version
Lars Gule

Lars Gule

Fields of study

Academic disciplines

Philosophy   Social sciences

Subject areas

Islam   Multiculturalism   Forensic expertice   Extremism   Islamism   Political Islam

Regions

North Africa   Asia   The Middle East

Countries

Norway

Scientific publications

Gule, Lars (2022). Islamistisk protest i Norge - Om Profetens Ummah. Arr - Idéhistorisk tidsskrift .

Gule, Lars (2020). Religious Attire, Equality, Trust, and Freedom of Expression. Wille, Mona (Ed.). Freedom of Expression in Universities and University Colleges. More Democracy, More Openness, and More Humanity?. Kapittel. p. 89-125. Scandinavian Academic Press.

Gule, Lars (2019). Hate and Identity - A social philosophical attempt to understand extremism. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 6.

Gule, Lars (2019). Fremmedkrigere og terror. Kritisk juss . Vol. 45.

Gule, Lars (2019). Hate and identity : a social philosophical attempt to understand extremism. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 6.
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Gule, Lars (2018). De «ekstreme» i vår tid – fra radikalisme til ekstremisme: En skisse av ekstremismens nyere historie i Norge. Seland, Bjørg (Ed.). Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. Kapittel 8. p. 225-256. Cappelen Damm Akademisk.

Gule, Lars (2016). Hvorfor reiser nordmenn til Syria for å kjempe? - om norsk salafi-jihadisme. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Ed.). Islamisme: Ideologi og trussel. Del 3. p. 305-332. Dreyer Forlag A/S.

Gule, Lars (2016). Etiske utfordringer i ekstremismeforskningen i Norge. Enebakk, Vidar; Ingierd, Helene; Refsdal, Nils Olav (Ed.). De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver. Kapittel 7. p. 107-126. Cappelen Damm Akademisk.

Gule, Lars (2015). “Ibn Khaldun – Law and Justice in the Science of Civilisation”. Philosophy of Justice. Kapittel. p. 119-138. Springer Science+Business Media B.V..

Gule, Lars; Kharma, Hanada (2014). Arabiske intellektuelle og den totalitære drøm. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Ed.). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Kapittel. p. 290-322. Dreyer Forlag A/S.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete