Norwegian version
Lars Gule

Lars Gule

Fields of study

Academic disciplines

Philosophy   Social sciences

Subject areas

Islam   Multiculturalism   Forensic expertice   Extremism   Islamism   Political Islam

Regions

North Africa   Asia   The Middle East

Countries

Norway

Scientific publications

Gule, Lars (2022). Islamistisk protest i Norge - Om Profetens Ummah. Arr - Idéhistorisk tidsskrift .

Gule, Lars (2020). Religious Attire, Equality, Trust, and Freedom of Expression. Wille, Mona (Ed.). Freedom of Expression in Universities and University Colleges. More Democracy, More Openness, and More Humanity?. Kapittel. p. 89-125. Scandinavian Academic Press.

Gule, Lars (2019). Hate and Identity - A social philosophical attempt to understand extremism. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 6.

Gule, Lars (2019). Fremmedkrigere og terror. Kritisk juss . Vol. 45.

Gule, Lars (2019). Hate and identity : a social philosophical attempt to understand extremism. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 6.
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Gule, Lars (2018). De «ekstreme» i vår tid – fra radikalisme til ekstremisme: En skisse av ekstremismens nyere historie i Norge. Seland, Bjørg (Ed.). Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. Kapittel 8. p. 225-256. Cappelen Damm Akademisk.

Gule, Lars (2016). Hvorfor reiser nordmenn til Syria for å kjempe? - om norsk salafi-jihadisme. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Ed.). Islamisme: Ideologi og trussel. Del 3. p. 305-332. Dreyer Forlag A/S.

Gule, Lars (2016). Etiske utfordringer i ekstremismeforskningen i Norge. Enebakk, Vidar; Ingierd, Helene; Refsdal, Nils Olav (Ed.). De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver. Kapittel 7. p. 107-126. Cappelen Damm Akademisk.

Gule, Lars (2015). “Ibn Khaldun – Law and Justice in the Science of Civilisation”. Philosophy of Justice. Kapittel. p. 119-138. Springer Science+Business Media B.V..

Gule, Lars; Kharma, Hanada (2014). Arabiske intellektuelle og den totalitære drøm. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Ed.). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Kapittel. p. 290-322. Dreyer Forlag A/S.

Gule, Lars (2013). Ibn Khaldun og vitenskapen om sivilisasjonene. Pedersen, Jørgen (Ed.). Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Kapittel. p. 203-226. Pax Forlag.

Gule, Lars; Kharma, Hanada (2013). Al-Fārābī og al-Mawardi – de ulike sidene i den islamske tradisjonen. Pedersen, Jørgen (Ed.). Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Kapittel. p. 147-177. Pax Forlag.

Gule, Lars; Gogineni, Rajaji Ramanadha Babu (2013). Humanism and Freedom from Religion. Ferrari, Silvio; Cristofori, Rinaldo (Ed.). Freedom of Religion and Belief Volume II. Chapter. p. 297-317. Ashgate.
https://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calc...

Gule, Lars (2013). Venstreekstremisme og terrorisme. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Ed.). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Kapittel. p. 214-238. Dreyer Forlag A/S.

Gule, Lars; Kharma, Hanada (2013). Adab – om danning i den arabisk-islamske tradisjonen. Danningens filosofihistorie. 6. p. 102-114. Gyldendal Akademisk.

Gule, Lars (2012). Hijab i politiet?. Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel (Ed.). Flerkulturell forståelse i praksis. Kapittel 10. p. 181-194. Gyldendal Akademisk.

Gule, Lars (2012). Ekstremismens kjennetegn. Ansvar og motsvar. ISBN: 9788243006706. 224 p. Spartacus.

Gule, Lars (2011). Dannelse, profesjonsutøvelse og rettssikkerhet - en casestudie av et justismord. Hagtvet, Bernt; Ognjenovic, Gorana (Ed.). Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Kapittel. p. 773-792. Dreyer Forlag A/S.

Gule, Lars (2010). Den fjerde opphengingen. Beretningen om et varslet justismord og en profesjonsstudie av aktøransvar. ISBN: 978-82-90477-47-4. 614 p. Ariadne forlag.

Gule, Lars (2008). "Profesjon og flerkulturalitet". Molander, Anders; Terum, Lars Inge (Ed.). Profesjonsstudier. Kapittel. p. 233-250. Universitetsforlaget.

Gule, Lars (2007). "Religionskritikk og folkeskikk. Om begrepene respekt og toleranse". Søderlind, Didrik (Ed.). Verdier og verdighet. Tanker om det humanistiske livssyn. Kapittel. p. 38-50. Humanist Forlag.

Gule, Lars (2007). "Sexsalg, sexkjøp og autonomi". Jessen, Liv (Ed.). Det ideelle offer. Andre tekster om prostitusjon. Kapittel. p. 139-152.

Gule, Lars (2006). ”Forandring tar tid”. HiO-rapport.

Gule, Lars (2006). Islam og det moderne. ISBN: 82-7935-186-8. 312 p. Abstrakt forlag.

Gule, Lars; Gogineni, Rajaji Ramanadha Babu (2004). Humanism and Freedom from Religion. Lindholm, Tore; Tahzib-Lie, Bahia; Durham, W. Cole (Ed.). Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Desk Book. Chapter 31. p. 699-719. Brill Academic Publishers.

Gule, Lars (2001). Trosfrihet i den muslimske verden. Nordic Journal of Human Rights . Vol. 19.
https://www.idunn.no/ntmr/2001/03/trosfrihet_i_den...

Gule, Lars (2001). Utviklingstenkningenes utvikling. Guleng, Mai Britt; Paulssen, Kjell M. (Ed.). Utviklingsteorier og historiesyn. Kapittel. p. 11-43.

Gule, Lars; Grosso, Catherine (1998). Human Rights and Norwegian Aid to the Palestinian Areas – A Self-Monitoring Exercise. Stokke, Hugo; Suhrke, Astri; Tostensen, Arne (Ed.). Human Rights in Developing Countries. Yearbook 1997. Kapittel. p. 60-122.

Gule, Lars (1993). Development and Modernity: Perspectives on Western Theories of Modernisation. ISBN: 8290477333. Ariadne forlag.

Gule, Lars (1992). Islam and Democracy. Forum for Development Studies .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete