English version
Leiv Bjelland

Leiv Bjelland

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Edquist, Samuel; Bjelland, Leiv ; Hansen, Lars-Erik (2022). The history of archives in Scandinavia. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. s. 31-43. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003188834-1

Bjelland, Leiv (2022). «Aktiv formidling» og «passiv tilgjengeliggjøring» 20 år etter. Norsk arkivforum.

Bjelland, Leiv (2013). Arkivkvalitet, historiefortelling (og formidling, i teorien) - noen refleksjoner. Spring, Ulrike; Lange, Hilde (Red.). Formidling for framtida – tanker om arkiv. s. 25-36. ABM-media AS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig