English version
Linda Michelle Bailey

Linda Michelle Bailey

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bailey, Linda ; Steindal, Simen Alexander; Dihle, Alfhild (2019). Uhøflighet på operasjonsstua – anestesisykepleieres erfaringer. Inspira – tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere.
https://www.alnsf.no/inspira/2019/212-inspira-2019Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig