English version
Line-Marie Holum

Line-Marie Holum

Kort om

Jeg jobber med utvikling av flerspråklige digitale læringsressurser til bruk i barnehage og skole, og er prosjektleder for den digitale flerspråklige bildeordboka Bildetema (oslomet.no).

Mine fagområder er nordisk språk, norsk som andrespråk og flerspråklighet i skolen. Jeg er spesielt opptatt av opplæring for elever som er nye i Norge.  

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emner

Norsk som andrespråk   Nyankomne elever   Flerspråklighet i skolen   Kartlegging

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Holum, Line-Marie (2010). Å uttrykke bevegelse på et andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig