English version
Marit Akerø

Marit Akerø

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Håp   Pedagogikk   Folkeeventyr   Resiliens   Håpsfilosofi   Håpspsykologi   Håpspedagogikk

Vitenskapelige publikasjoner

Akerø, Marit (2016). Eventyrhelten - håpets rollemodell?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .

Akerø, Marit (2015). Finnes det fremtid i fortiden? Ernst Bloch og kunstens utopiske funksjon. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del I. s. 57-68. Fagbokforlaget.

Akerø, Marit (2015). Håpet som ingen kunne målbinde. Undereventyret som håpsbærende kulturarv. Kirke og kultur .
https://www.idunn.no/file/pdf/66768044/haapet_som_...

Akerø, Marit (2008). Håpets reise. Med eventyrhelten som veiviser. Prismet .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig