Norwegian version
Marit Akerø

Marit Akerø

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Hope   Pedagogy   Fairytale   Resilience   Philosophy of hope   Psychology of hope   Pedagogy of hope

Scientific publications

Akerø, Marit (2016). Eventyrhelten - håpets rollemodell?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .

Akerø, Marit (2015). Finnes det fremtid i fortiden? Ernst Bloch og kunstens utopiske funksjon. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Ed.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del I. p. 57-68. Fagbokforlaget.

Akerø, Marit (2015). Håpet som ingen kunne målbinde. Undereventyret som håpsbærende kulturarv. Kirke og kultur .
https://www.idunn.no/file/pdf/66768044/haapet_som_...

Akerø, Marit (2008). Håpets reise. Med eventyrhelten som veiviser. Prismet .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete