Norwegian version
Marit Akerø

Marit Akerø

Scientific publications

Akerø, Marit (2016). Eventyrhelten - håpets rollemodell?. 6 p. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

Akerø, Marit (2015). Finnes det fremtid i fortiden? Ernst Bloch og kunstens utopiske funksjon. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Ed.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. p. 57-68. Fagbokforlaget.

Akerø, Marit (2015). Håpet som ingen kunne målbinde. Undereventyret som håpsbærende kulturarv. 14 p. Kirke og kultur.
http://hdl.handle.net/10642/3038

Akerø, Marit (2008). Håpets reise. Med eventyrhelten som veiviser. Prismet.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete