English version
Marit Akerø

Marit Akerø

Vitenskapelige publikasjoner

Akerø, Marit (2016). Eventyrhelten - håpets rollemodell?. 6 s. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

Akerø, Marit (2015). Finnes det fremtid i fortiden? Ernst Bloch og kunstens utopiske funksjon. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. s. 57-68. Fagbokforlaget.

Akerø, Marit (2015). Håpet som ingen kunne målbinde. Undereventyret som håpsbærende kulturarv. 14 s. Kirke og kultur.
http://hdl.handle.net/10642/3038

Akerø, Marit (2008). Håpets reise. Med eventyrhelten som veiviser. Prismet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig