English version
Malin Sofie Landmark

Malin Sofie Landmark

Kort om

Har utdanning og erfaring fra å jobbe med barn, ungdom og voksne med både fysiske og psykiske helseutfordringer som har hatt behov for informasjon, veiledning og karriereveiledning. Har med utgangspunkt i denne målgruppen jobbet både med pårørende/foresatte og aktuelle samarbeidspartnere. Har interesse for risiko-, mestrings- og motivasjonsfaktorer, i tillegg til ulike aspekter ved den mangfoldige elev-/veisøkergruppen. Har gjennom erfaring systemforståelse og fokus på samarbeids- og nettverksbygging, og behovet for samarbeid på tvers av fag/profesjoner og etater/instanser.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Hoxmark, Lise Beate; Landmark, Malin Sofie (2019). Regelverk og føringer i helsefremmende ernæringsarbeid. Nordstrøm, Marianne; Kolset, Svein Olav (Red.). God mat for kropp og helse. s. 73-98. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig