English version
Melissa Piatkowski

Melissa Piatkowski

Kort om

Min faglige bakgrunn er fra arkitektur og samfunnsvitenskap. Doktorgradsprosjektet mitt handler om hvordan arkitekter kan jobbe evidensbasert i designprosessen. Jeg har bachelorgrad i miljødesign med vekt på arkitektur fra University of Colorado i Boulder, og mastergrad i miljøpsykologi fra Cornell University. Det siste tiåret har jeg jobbet som designforsker i USA, og forsøkt å bygge bro mellom forskning og praksis ved å fremme en evidensbasert tilnærming til designløsninger i helsesektoren. Jeg har erfaring med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, inkludert observasjon fokusgrupper, intervjuer og spørreundersøkelser.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Piatkowski, Melissa Lorraine ; Taylor, Ellen; Wong, Bob; Taylor, Dorothy; Foreman, K. Bo; Merryweather, Andrew (2021). Designing a Patient Room as a Fall Protection Strategy: The Perspectives of Healthcare Design Experts. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 18.
https://doi.org/10.3390/ijerph18168769

Piatkowski, Daniel ; Piatkowski, Melissa Lorraine ; McCully, Justin (2020). Toward a Rural Vision Zero: A qualitative exploration of bicyclist and pedestrian traffic fatalities in small towns and rural areas in Nebraska. Great Plains Quarterly.

Taylor, Ellen; Card, Alan; Piatkowski, Melissa Lorraine (2018). Single-Occupancy Patient Rooms: A Systematic Review of the Literature Since 2006. Health Environments Research & Design Journal. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/1937586718755110Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig