English version
Morten Bakkerud

Morten Bakkerud

Kort om

Universitetslektor i Paramedisin. Utdannet anestesisykepleier og paramedic. Master i Pre Hospital Critical Care - PHCC. Emneansvarlig for emnet operativt arbeid og pasientsikkerhet samt kunnskapsbasert praksis. Ved siden av det underviser jeg i videreutdaning i veiledning av studenter i praksisstudier - VEIPR6000/6100.

Er med i arbeidsgruppen ved Politihøgskolen i emnet Felles utdanning i samvirkeledelse for nød- og beredskapsaktører. Jobber klinisk i Sykehuset Østfold HF. Ved prehospital avdeling, ambulansetjenesten  seksjon Fredrikstad samt anestesiavdelingen i Moss. Vikar ved Legevakten i Trysil. 

Fagområde er akuttmedisin, legevaktsmedisin, operativt arbeid, innsatsledelse, traumatologi, nødnett, veiledning.

Går for tiden videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling ved UiT.

 

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sumera, Kacper; Ilczak, Tomasz; Bakkerud, Morten (2024). CPR Quality Officer role to improve CPR quality: A multi-centred international simulation randomised control trial. Resuscitation Plus. Vol. 17.
https://doi.org/10.1016/j.resplu.2023.100537

Häikiö, Kristin ; Andersen, Jeanette Viggen ; Bakkerud, Morten ; Christiansen, Carl ; Rand, Kim; Staff, Trine (2021). A retrospective survey study of paramedic students’ exposure to SARS‑CoV‑2, participation in the COVID‑19 pandemic response, and health‑related quality of life. 13 s. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Vol. 29.
https://doi.org/10.1186/s13049-021-00967-2Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig