English version
Nuno Marques

Nuno Marques

Kort om

Folkerettsjurist og statsviter fra Lancaster University og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) henholdsvis. Doktorgradsstudent og forsker i rettsvitenskap ved The University of Birmingham. Mine forskningsområder omhandler internasjonale menneskerettigheter og diplomati. Tidligere fotballspiller, og etter endt fotballkarrieren i 2013 jobbet jeg som rådgiver i NAV Notodden/Hjartdal, og mellom 2015 og 2021 jobbet jeg som universitetslektor og rådgiver ved USN, campus Bø. I tillegg er jeg varaordfører i den flotte Notodden kommune. Medlem i forskningsgruppen "Innovasjon, digital transformasjon og bærekraft", underviser på bacheloremnet "Teknologi og samfunn" (både på 5 stp og 10 stp) og masteremnet "Globalisation of Technology" (10 stp). Jeg er også internasjonal koordinator og bachelor- og masteroppgavekoordinator ved Institutt for IT.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Ellen Synnøve, Viseth; Fritsch, Lothar; Marques, Nuno (2022). Anklager NSM for å senke terskelen for diskriminering mot russere.
https://www.tu.no/artikler/anklager-nsm-for-a-senk...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig