English version
Nuno Marques

Nuno Marques

Kort om

Jeg er en folkerettsjurist og statsviter utdannet fra Lancaster University og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) henholdsvis. Jeg har per i dag en ufullført doktorgrad i rettsvitenskap ved The University of Birmingham.

Tidligere var jeg en profesjonell fotballspiller, og etter at fotballkarrieren min endte i 2013, begynte jeg å jobbe som rådgiver ved NAV Notodden/Hjartdal. Mellom 2015 og 2021 var jeg ansatt som universitetslektor og rådgiver ved USN, campus Bø. I tillegg har jeg hatt gleden av å tjenestegjøre som varaordfører i den vakre Notodden kommune, nå i min andre periode.

For tiden er jeg medlem av forskningsgruppen Innovasjon, digital transformasjon og bærekraft. Jeg underviser på bacheloremnet Teknologi og samfunn (både på 5 stp og 10 stp) og masteremnene ACIT4055 Security Politics, Cyberwar, and Ethics, ACIT4025 Cybersecurity and Privacy og ACIT4090 Globalisation of Technology. I tillegg har jeg rollene som internasjonal koordinator og koordinator for bachelor- og masteroppgaver ved Institutt for IT.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Mikkelsen, Solveig; Aasgaard, Reidar; Marques, Nuno (2023). Akademikere skygger unna Senterpartiet. Men ikke disse to.

Ellen Synnøve, Viseth; Fritsch, Lothar ; Marques, Nuno (2022). Anklager NSM for å senke terskelen for diskriminering mot russere.
https://www.tu.no/artikler/anklager-nsm-for-a-senkPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig