English version
Kristin Heggemsnes Pedersen

Kristin Heggemsnes Pedersen

Vitenskapelige publikasjoner

Joramo, Unn-Wenche; Pedersen, Kristin Heggemsnes ; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen (2018). Inclusive Aesthetic Practices. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. s. 361-383. Vidarforlaget AS.

Joramo, Unn-Wenche; Pedersen, Kristin Heggemsnes (2018). Special Needs - Principles, Possibilities and Challenges. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. s. 95--119. Vidarforlaget AS.

Pedersen, Kristin (2009). Rom for alle, blikk for den enkelte - inkluderende pedagogikk i barnehagen. FoU i praksis.

Pedersen, Kristin (2008). Rom for alle, blikk for den enkelte!. Havnes, Anton (Red.). Utviklingsarbeid i profesjonsutdanning. Erfaringer fra førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Pedersen, Kristin (2008). Rom for alle, blikk for den enkelte! - Inkluderende pedagogikk i barnehagen. Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Løkken, Gunvor; Rønning, Frode; Naastad, Nils (Red.). FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. s. 281-292. Tapir Akademisk Forlag.

Pedersen, Kristin (2008). Inkluderende pedagogikk i barnehagen et samarbeidsprosjekt. 12 s. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 92.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig