English version
Per Arne Olsen

Per Arne Olsen

Fagbøker⁄lærebøker

Olsen, Per Arne ; Kjeldstadli, Knut; Christiansen, Dag (2013). Gå inn i din tid - Arbeidsfolks sanger før og nå. ISBN: 978-82-8089-202-7. 398 s. Fagborbundet, LO og Norsk noteservice.

Neby, Thor Bjørn; Olsen, Per Arne (2012). Verden i Sang: Sanger på kryss og viser på tvers. ISBN: 978-82-7093-437-9. 794 s. Nosk Musikforlag A/S.

Olsen, Per Arne (2005). Verden i korsang - grunnbok. 200 s. Norsk Musikforlag A/S.

Olsen, Per Arne ; Neby, Thor Bjørn (2005). STINN LEFSE - Rytmisk "Real Book". ISBN: 82-7093-540-9. 296 s. Norsk Musikforlag A/S.

Olsen, Per Arne ; Neby, Thor Bjørn (2003). Grazioso. 72 s. Norsk Musikforlag a/s.

Neby, Thor Bjørn; Olsen, Per Arne ; Dramstad, Leif (2001). Viva La Musica. ISBN: 82-7093-453-4. 104 s. Norsk Musikforlag a/s.

Neby, Thor Bjørn; Olsen, Per Arne (2000). Verden i sang. ISBN: 82-7093-437-2. 736 s. Norsk Musikforlag a/s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig