English version
Per Martin Norheim-Martinsen

Per Martin Norheim-Martinsen

Kort om

Som viserektor ved OsloMet sitter jeg i rektors ledergruppe med for ansvar for forskning, utvikling og innovasjon ved universitetet. Jeg leder også det sentrale FoU-utvalget og OsloMets bærekraftsråd.

Av bakgrunn er jeg statsviter og professor i samfunnssikkerhet og europeisk politikk ved OsloMet. Jeg har PhD i International Studies fra University of Cambridge (2010). Fra tidligere har jeg erfaring som forsker og leder fra blant annet Forsvarets forskningsinstitutt, forskningsstiftelsen Fafo og Institutt for forsvarsstudier. Jeg kom til OsloMet i 2019 fra Forsvarets høgskole, hvor jeg var ansatt ved Forsvarets stabsskole. 

Faglige interesser:

Vitenskapelige publikasjoner

Rongved, Gjermund Forfang; Norheim- Martinsen, Per Martin (2022). Totalforsvaret i praksis. ISBN: 9788205566873. 216 s. Gyldendal Akademisk.

Norheim- Martinsen, Per Martin (2019). Det nye totalforsvaret. ISBN: 9788205516427. 176 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Norheim- Martinsen, Per Martin (2017). Hvor spesielle er militære organisasjoner?. Heier, Tormod (Red.). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Fagbokforlaget.

Norheim- Martinsen, Per Martin (2016). New sources of military change - armed forces as normal organizations. Defence Studies. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/14702436.2016.1195234

Norheim- Martinsen, Per Martin ; Nyhamar, Tore Olav (2015). Conclusions: New Missions, New Tasks. International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and the Future of Intervention. s. 215-231. Routledge.

Norheim- Martinsen, Per Martin ; Nyhamar, Tore Olav (2015). International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and the Future of Intervention. ISBN: 978-1-13-881915-3. 258 s. Routledge.

Norheim- Martinsen, Per Martin (2015). Introduction: trends and scenarios in international military operations. International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and the Future of Intervention. s. 1-20. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315744773-1

Norheim- Martinsen, Per Martin (2015). The Governance of European Defence. Jørgensen, Knud Erik; Aarstad, Åsne Kalland; Drieskens, Edith; Laatikainen, Katie Verlin; Tonra, Ben (Red.). The SAGE Handbook of European Foreign Policy. s. 251-263. Sage Publications.

Norheim- Martinsen, Per Martin (2015). Nye trusler endrer lite i norsk forsvarspolitikk. Internasjonal Politikk. Vol. 73.

Norheim- Martinsen, Per Martin (2014). Globale trender og internasjonale operasjoner. Heier, Tormod; Rønnfeldt, Carsten; Kjølberg, Anders Olav (Red.). Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk. s. 123-131. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig