English version
Pietro Murano

Pietro Murano

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen informasjonsteknologi

Emner

Bedømmelse   Grenseflater   Brukergrensesnitt   Software agenter   Brukervennlighet   Datateknikk   Universell utforming av IKT   Menneske maskin interaksjon   Human Computer Interaction   Brukeropplevelse   Brukersentrert design   Interaksjon

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Murano, Pietro ; Kongshaug, Petter (2024). The Usability of Persistent and Non-Persistent Headers on Web Pages. Filipe, Joaquim; Smiałek, Michał; Brodsky, Alexander; Hammoudi, Slimane (Red.). Proceedings of the 26th International Conference on Enterprise Information Systems. s. 348-357. SciTePress.

Murano, Pietro ; Munir, Mubashar (2023). The Usability of Hidden Functional Elements in Mobile User Interfaces. Brodsky, Alexander (Red.). Proceedings of the 25th International Conference on Enterprise Information Systems. s. 256-263. SciTePress.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3128

Aljasim, Alyaa; Murano, Pietro (2023). Designing User Interface Toggles for Usability. Journal of Usability Studies. Vol. 18.

Szentirmai, Attila Bekkvik; Murano, Pietro (2023). New Universal Design Heuristics for Mobile Augmented Reality Applications. Gao, Qin; Zhou, Jia; Duffy, Vincent G.; Antona, Margherita; Stephanidis, Constantine (Red.). HCI International 2023 – Late Breaking Papers 25th International Conference on Human-Computer Interaction HCII 2023, Copenhagen, Denmark, July 23–28, 2023 Proceedings, Part II Springer LNCS 14055. s. 404-418. Springer .
https://doi.org/10.1007/978-3-031-48041-6_27

Keya, Rashika Tasnim; Murano, Pietro (2022). Is carousel interaction really usable?. First Monday. Vol. 27.
https://doi.org/10.5210/fm.v27i1.11801

Shrestha, Sayush Lal; Murano, Pietro (2022). The Design and Evaluation of an Online Dictionary User Interface. 10 s. International Journal of Computing and Digital Systems. Vol. 11.
https://doi.org/10.12785/ijcds/110189

Chaudhary, Karan Singh; Murano, Pietro (2021). The Design and Evaluation of a New Smartwatch User Interface. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM). Vol. 15.
https://doi.org/10.3991/ijim.v15i13.22701

Murano, Pietro ; Sharma, Sushil (2020). A Usability Evaluation of Web User Interface Scrolling Types. 17 s. First Monday. Vol. 25.
https://doi.org/10.5210/fm.v25i3.10309

Awale, Bikram; Murano, Pietro (2020). A Preliminary Usability and Universal Design Evaluation of a Television App User Interface. 11 s. Baltic Journal of Modern Computing. Vol. 8.
https://doi.org/10.22364/BJMC.2020.8.3.03

Suru, Hassan Umar; Murano, Pietro (2019). Security and User Interface Usability of Graphical Authentication Systems – A Review. 20 s. International Journal of Computer Trends and Technology. Vol. 67.
https://doi.org/10.14445/22312803/IJCTT-V67I2P104

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig