English version

Universell utforming av IKT

Denne forskningsgruppen fokuserer på bedre forståelse av utfordringene som brukere av IKT-systemer kan møte i ulike situasjoner, og på å designe, utvikle og evaluere IKT-systemer sammen med brukerne for å sikre universell utforming.

Forskningen vår dreier seg om å identifisere digitale barrierer slik at de kan fjernes. Vi er i front når det gjelder å fremme diskusjon og endringer innen eksisterende IKT-systemer, og i å sikre at både eksisterende og nye IKT-systemer er universelt utformet. 

Vi er også i forskningsfronten på verdensbasis innenfor universell utforming av IKT.

Forskningsgruppen hører til Fakultet for teknologi, kunst og design.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...