English version
Ranveig Heide Jørgensen

Ranveig Heide Jørgensen

Kort om

Ranveig Heide Jørgensen er studieleder for studielederområde 7: RLE, samfunnsfag og naturfag. Hun har ansvaret for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5–10, kvalitetssikring av utdanningene og internasjonalisering ved instituttet. Dette inkluderer videreutdanning i tysk, fransk og spansk.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Holmås, Karl-Johan; Jørgensen, Ranveig Heide ; Sviggum, Merete; Urdahl, Thererse (2002). Studieaktivitet hos høgskoleingeniørstudentar frå kull 1994,-95 og -96 ved Høgskoeln i Bergen. Ei undersøking av studieaktiviteten til eit utval studentar ved AI med studierett frå åra 1994,1995 og 1996. 7 s. Høgskulen på Vestlandet.

Holmås, Karl-Johan; Jørgensen, Ranveig Heide ; Sviggum, Merete; Urdahl, Thererse (2002). Studentfrafall ved Avdeling for ingeniørutdanning, HiB. En undersøkelse av hvorfor høgskoleingeniørsstudenter slutter underveis i studiet. 17 s. Høgskulen på Vestlandet.

Holmås, Karl-Johan; Jørgensen, Ranveig Heide ; Sviggum, Merete; Urdahl, Thererse (2002). Gjennomstrømning blant høgskoleingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen 1996-2000. Delrapport 2. 17 s. Høgskulen på Vestlandet.

Holmås, Karl-Johan; Urdahl, Thererse; Jørgensen, Ranveig Heide ; Sviggum, Merete (2001). Gjennomstrømning blant høgskoleingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen 1996 - 2000. 17 s. Høgskulen på Vestlandet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig