English version
Remi Johansen Hovda

Remi Johansen Hovda

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hovda, Remi Johansen (2015). Stories from a Geisha: Den stygge Andy. 9 s. InFormation - Nordic Journal of Art and Research. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1547Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig