English version
Sanko Nguyen

Sanko Nguyen

Fagområder

Emner

Polymerkjemi   Galenisk farmasi   Tannemalje   Legemiddelformulering   Forebyggende tannhelse   Nanomedisin   Legemidler

Forskningsprosjekter

  • Smart utvikling av nano-antibiotika

    Dette prosjektet handler om legemiddelutvikling av nye antibakterielle stoffer, såkalte bakteriosiner, ved bruk av nanoteknologi og kunstig intelligens.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Nguyen, Sanko ; Hiorth, Marianne (2023). Intraorale formuleringer - moderne produkter og potensialet i fremtidige nanobaserte formuleringer. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Vol. 5.
https://www.farmatid.no/vitenskap-og-fag/vitenskap

Bhandari, Madhavi ; Nguyen, Sanko ; Yazdani, Mazyar; Utheim, Tor Paaske ; Hagesæther, Ellen (2022). The Therapeutic Benefits of Nanoencapsulation in Drug Delivery to the Anterior Segment of the Eye: A Systematic Review. Frontiers in Pharmacology. Vol. 13.
https://doi.org/10.3389/fphar.2022.903519

Nguyen, Sanko ; Escudero, Carlos; Sediqi, Nadia; Smistad, Gro; Hiorth, Marianne (2017). Fluoride loaded polymeric nanoparticles for dental delivery. European Journal of Pharmaceutical Sciences. Vol. 104.
https://doi.org/10.1016/j.ejps.2017.04.004

Nguyen, Sanko ; Smistad, Gro; Rykke, Morten; Hiorth, Marianne (2016). Nanoparticulate Systems for Dental Drug Delivery. Arias, Jose L. (Red.). Nanotechnology and Drug Delivery - volume II: Nano-Engineering Strategies and Nanomedicines Against Severe Diseases.. s. 52-74. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/b19976-3

Nguyen, Sanko ; Adamczak, Malgorzata Iwona; Hiorth, Marianne; Smistad, Gro; Kopperud, Hilde Beate M. (2015). Interactions of liposomes with dental restorative materials. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Vol. 136.
https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2015.10.024

Nguyen, Sanko ; Hiorth, Marianne (2015). Advanced drug delivery systems for local treatment of the oral cavity. Therapeutic delivery. Vol. 6.
https://doi.org/10.4155/tde.15.5

Nguyen, Sanko ; Hiorth, Marianne; Rykke, Morten; Smistad, Gro (2013). Polymer coated liposomes for dental drug delivery - Interactions with parotid saliva and dental enamel. 8 s. European Journal of Pharmaceutical Sciences. Vol. 50.
https://doi.org/10.1016/j.ejps.2013.03.004

Nguyen, Sanko ; Hiorth, Marianne; Rykke, Morten; Smistad, Gro (2011). The potential of liposomes as dental drug delivery systems. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. Vol. 77.
https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2010.09.010

Nguyen, Sanko ; Alund, Siv Jorunn; Hiorth, Marianne; Kjøniksen, Anna-Lena; Smistad, Gro (2011). Studies on pectin coating of liposomes for drug delivery. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Vol. 88.
https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2011.07.058

Nguyen, Sanko ; Solheim, Lee; Bye, Ragnar; Rykke, Morten; Hiorth, Marianne; Smistad, Gro (2010). The influence of liposomal formulation factors on the interactions between liposomes and hydroxyapatite. 8 s. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Vol. 76.
https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2009.11.020

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig