English version
Siri Frisli

Siri Frisli

Kort om

Master i sosiologi fra UiO. Min forskning handler om informasjonsstrømmer på sosiale medier, og spredningen av misinformasjon. Jeg arbeider særlig med bruken av maskinlæring/KI for tekstanalyser. 

Forskningsprosjekter