English version
Siri Frisli

Siri Frisli

Kort om

Master i sosiologi fra UiO. Min forskning handler om informasjonsstrømmer på sosiale medier, og spredningen av misinformasjon. Jeg arbeider særlig med bruken av maskinlæring/KI for tekstanalyser. 

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Rogne, Adrian Farner; Frisli, Siri (2023). Educational expansion reforms and intergenerational educational mobility in Norway. SocArXiv.
https://doi.org/10.31235/osf.io/athxqPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig