English version
Sissel Persen

Sissel Persen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Persen, Sissel ; Ryen, Else (2019). Lesing og skriving på tvers av fag. Dekonstruksjon av tekster. Fagsamling for lærere. Asker voksenopplæring.

Persen, Sissel (2019). Hjem - skolesamarbeid og familielæring. Fagdag Harstad kommune. Harstad kommune.

Persen, Sissel (2019). Synliggjøring av mangfold - morsmålet som ressurs. Fagdag for lærere i Harstad kommune. Harstad kommune.

Persen, Sissel (2019). Utdanning av tospråklige lærere / flerspråklighet som ressurs. Tospråklig bachelorutdanning. OsloMet.

Persen, Sissel (2018). Minikurs i mangfoldskompetanse. Personalmøte. 22. juli-senteret.

Persen, Sissel (2018). Fra hverdagsspråk til fagspråk. Fellestid. Asker VO / NAFO.

Persen, Sissel (2018). Familielæring. Fagverksted Imdi. Imdi.

Persen, Sissel (2018). Familielæring. Fagverksted Imdi. Imdi.

Persen, Sissel (2018). Familielæring. Fagverksted Imdi. Imdi.

Persen, Sissel (2018). Kulturskolen som inkluderende arena. Kulturskoledagene. Norsk kulturskoleråd.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig