Norwegian version
Sissel Persen

Sissel Persen

Publications and research

Dissemination

Persen, Sissel ; Ryen, Else (2019). Lesing og skriving på tvers av fag. Dekonstruksjon av tekster. Fagsamling for lærere. Asker voksenopplæring.

Persen, Sissel (2019). Hjem - skolesamarbeid og familielæring. Fagdag Harstad kommune. Harstad kommune.

Persen, Sissel (2019). Synliggjøring av mangfold - morsmålet som ressurs. Fagdag for lærere i Harstad kommune. Harstad kommune.

Persen, Sissel (2019). Utdanning av tospråklige lærere / flerspråklighet som ressurs. Tospråklig bachelorutdanning. OsloMet.

Persen, Sissel (2018). Minikurs i mangfoldskompetanse. Personalmøte. 22. juli-senteret.

Persen, Sissel (2018). Fra hverdagsspråk til fagspråk. Fellestid. Asker VO / NAFO.

Persen, Sissel (2018). Familielæring. Fagverksted Imdi. Imdi.

Persen, Sissel (2018). Familielæring. Fagverksted Imdi. Imdi.

Persen, Sissel (2018). Familielæring. Fagverksted Imdi. Imdi.

Persen, Sissel (2018). Kulturskolen som inkluderende arena. Kulturskoledagene. Norsk kulturskoleråd.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete