English version
Siw Fosstenløkken

Siw Fosstenløkken

Kort om

Siw Fosstenløkken er professor i innovasjon og entreprenørskap og har status som merittert underviser ved OsloMet. Hun forsker og underviser innen innovasjon og digital transformasjon, entreprenørskap og agile metoder. Hun jobber også med fagfeltene strategi og organisasjon, læring og kompetanseutvikling.

Fosstenløkken vektlegger læring i autentiske læringsmiljø ved å bringe kunnskap direkte ut i arbeidslivet gjennom etter- og videreutdanning (EVU). Hun underviser på alle nivå: Bachelor (anvendt datateknologi), Master (innovasjon og entreprenørskap), PhD (PINS programmet) og EVU (digital transformasjon og ledelse).

Høstens emne i Digital transformasjon og ledelse | NITO er nå åpen for påmelding.

Styreverv og roller:

 

Vitenskapelige publikasjoner

Fosstenløkken, Siw Marita; Kubberød, Elin; Viciunaite, Viktorija (2023). Entrepreneurial networks in localized embedding practices: a case study from the Norwegian micro wool industry. Small Enterprise Research: The Journal of SEAANZ .
https://hdl.handle.net/11250/3069603

FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2022). Public user innovation: exploring the support mechanisms and user roles in a public organisation. 21 s. European Journal of Innovation Management .

Kubberød, Elin; Viciunaite, Viktorija; FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2019). The role of effectual networking in small business marketing. Journal of Small Business and Enterprise Development . Vol. 26.

FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2018). The role of plans in the formation of a new innovation practice: An innovation object perspective. 23 s. International Journal of Innovation Management .

Kubberød, Elin; FOSSTENLØKKEN, Siw Marita; Erstad, Per Olav (2018). Peer mentoring in entrepreneurship education: towards a role typology. Education + Training . Vol. 60.

Guile, David; FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2018). Introduction to the special issue: knowledge dynamics, innovation and learning. Industry and Innovation . Vol. 25.

FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2016). Systemic instruments for regional intervention in practice: The facilitation of an inventor-investor matchmaking process. International Journal of Innovation and Regional Development . Vol. 7.
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthco...

FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2015). Developing End-user Innovation from Circuits of Learning. Learning Organization . Vol. 22.

Grønning, Terje; FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2015). The learning concept within innovation systems theorizing: A narrative review of selected publications on national and regional innovation systems. Journal of the Knowledge Economy . Vol. 6.
https://www.academia.edu/7571172/The_learning_conc...

Hildrum, Jarle Moss; FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2009). The action researcher as change agent: On dialogue facilitation and network collaboration. Brøgger, Benedicte; Eikeland, Olav (Red.). Turning to practice with action research. Kapittel 4. s. 121-138. Peter Lang Publishing Group.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig